Helping students to study well in Literature 9 in the program; The system of writing essays for grade 9 in Semester I and Semester II is the best, concise but still ensures all the necessary content and adheres to the questions in the Textbook of Literature 9. HOCMAI hopes The article system will be an effective support tool to help students in analyzing, feeling, and composing grade 9 literature as well as a useful resource in the process of preparing for exams in 10 subjects of Literature.

Reference source:

https://hoctot.hocmai.vn/soan-van-9.html

Mục Lục Ngữ Văn 9:

Ngữ văn 9 tập 1

 • Phong cách Hồ Chí Minh
 • Các phương châm hội thoại
 • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 • Xưng hô trong hội thoại
 • Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh
 • Chuyện người con gái Nam Xương
 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
 • Sự phát triển của từ vựng
 • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 • Hoàng lê nhất thống chí
 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
 • Vũ trung tùy bút
 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
 • Cảnh ngày xuân
 • Truyện Kiều
 • Chiếc lược ngà
 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
 • Kiểm tra phần tiếng việt
 • Ôn tập phần tập làm văn
 • Cố hương
 • Ôn tập làm văn (tiếp theo)
 • Những đứa trẻ
 • Mã Giám Sinh mua Kiều
 • Thuật ngữ
 • Chị em Thúy Kiều
 • Kiều ở lầu Ngưng Bích
 • Trau dồi vốn từ
 • Viết bài tập làm văn số 2 lớp 9 - Văn tự sự
 • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
 • Kiều báo ân báo oán
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
 • Lục Vân Tiên gặp nạn
 • Tổng kết từ vựng
 • Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
 • Đồng chí
 • Kiểm tra về truyện trung đại
 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
 • Nghị luận trong văn bản tự sự
 • Tập làm thơ tám chữ
 • Bếp lửa
 • Đoàn thuyền đánh cá
 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
 • Ánh trăng
 • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
 • Làng - Kim Lân
 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 • Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
 • Lặng lẽ Sa Pa
 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9 - Văn tự sự
 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự
 • Chiếc lược ngà
 • Kiểm tra phần Tiếng Việt
 • Những đứa trẻ
 • Cố hương
 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
 • Miêu tả trong văn bản tự sự

Học tốt văn 9 tập 2

 • Bàn về đọc sách
 • Khởi ngữ
 • Phép phân tích và tổng hợp
 • Luyện tập phân tích và tổng hợp
 • Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi
 • Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán
 • Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 • Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú
 • Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 • Chó sói và cừu
 • Liên kết câu và đoạn văn
 • Con cò
 • Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 • Mùa xuân nho nhỏ
 • Viếng lăng bác
 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Bài viết số 6 lớp 9
 • Sang thu
 • Nói với con
 • Nghĩa tường minh và hàm ý
 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Mây và sóng
 • Ôn tập về thơ
 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 • Tổng kết phần văn bản nhật dụng
 • Chương trình địa phương phần tiếng việt
 • Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học
 • Bến quê
 • Ôn tập tiếng Việt lớp 9 học kì 2
 • Những ngôi sao xa xôi
 • Biên bản
 • Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
 • Tổng kết về ngữ pháp
 • Luyện tập viết biên bản
 • Hợp đồng
 • Bố của Xi-Mông
 • Ôn tập truyện lớp 9
 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
 • Con chó Bấc
 • Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
 • Luyện tập viết hợp đồng
 • Bắc Sơn
 • Tổng kết phần văn học nước ngoài
 • Tổng kết phần tập làm văn
 • Tôi và chúng ta
 • Tổng kết phần văn học
 • Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Nguồn: Sưu tập

https://teachin.id/blogs/129749/So%E1%BA%A1n-v%C4%83n-l%E1%BB%9Bp-9